փակիր գրադարանի այս բաժինը Սոկրատ Սարաֆյան եւ ընկ.
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Գահիրէի հայ երիտասարդաց միութեան