փակիր գրադարանի այս բաժինը Տ. Ռոտինյանց եւ Մ. Շարաձե
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք թղթոց