փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիգրանակերտի հայրենակցական միություն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տեղեկագիր Տիգրանակերտի վերջին կոտորածներուն