փակիր գրադարանի այս բաժինը Տրուդ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրական նօթեր
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում: (1800-1870)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշիւ 1916 թ. գործունէութեան Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան յանուն ս. Գրիգոր Լուսաւորչի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուի Հայոց մարդասիրական ընկերութեան 1912 թ. գործունէութեան