փակիր գրադարանի այս բաժինը Ք. Բարխուդարյանց
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահիկ կանոններ բոլոր ուսումնարանների աշակերտների եւ աշակերտուհիների համար
Դիտել փաստաթուղթը Գրչի հանաքներ
Դիտել փաստաթուղթը Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Էմինեան ազգագրական ժողովածու: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Լեզուի հարցը: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցների կանոնադրութեան նախագիծը
Դիտել փաստաթուղթը Մարդասիրութեան եւ աշխատանքի ազնիւ զինւորը` Իւրիյ Ալէքսէեւիչ Վեսելովսկիյ (18 XII / 27 89-1899 թթ.)
Դիտել փաստաթուղթը Մեռած ծովում
Դիտել փաստաթուղթը Մի տեղեկագրի առթիւ
Դիտել փաստաթուղթը Մի քանի խօսք իմ ընթերցողներին
Դիտել փաստաթուղթը Նշմարներ: Պրակ 1
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց տարրական ձայնագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս բանաստեղծներ: Գրքոյկ 1
Դիտել փաստաթուղթը Փախստական