փակիր գրադարանի այս բաժինը Բանասեր
Դիտել փաստաթուղթը 1896 թուին Ս. Էջմիածնում գտնուած հին պղնձեղէն ամանների ցուցակը եւ արձանագրութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն ԺԹ դարու հայ դպրութեան