փակիր գրադարանի այս բաժինը Բաքու լրագիր
Դիտել փաստաթուղթը Первое добавленiе къ каталогу библiотеки Бакинскаго Общественнаго Собранiя за 1910 - 1913 г.г.
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ հայերէն գրքերի Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի
Դիտել փաստաթուղթը Նախահաշիւ Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգոր լուսաւորչի 1916-թիւ
Դիտել փաստաթուղթը Շաւիղ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշիւ 1915 թ. գործունէութեան Հայոց Մարդասիրական ընկերութեան յանուն ս. Գրիգոր Լուսաւորչի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր եւ հաշիւ Բագուայ Հայոց կուլտուրական միութեան 1907 թ. 7 ամսուայ եւ 1908 թ. գործունէութեան: № 2