փակիր գրադարանի այս բաժինը Գնչո Նիկոլով
Դիտել փաստաթուղթը Ղուրան (1910)