փակիր գրադարանի այս բաժինը Գևորգ Ս. Սանոյանց
Դիտել փաստաթուղթը «Շիրակ» օրացոյց 1902 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Եաշի-ֆիդան
Դիտել փաստաթուղթը Եապօնիա (1904, տպ. Գեւորգ Սանոյանցի)
Դիտել փաստաթուղթը Կեղծաւոր դար
Դիտել փաստաթուղթը Հալածանքի ծնունդը
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու: Երկրորդ տարի (1905, տպ. Գեւորգ Սանոյանց)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական գրադարան N 2
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական գրադարան N 3
Դիտել փաստաթուղթը Մանուկների ստախօսութիւնը եւ նրա առաջն առնելու միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած 1903 թ. գրացուցակի Աղէքսանդրապօլի քաղաքային գրադարան-ընթերցարանի N 2
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ հայ ժողովրդին
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական մրմունջներ (1904)
Դիտել փաստաթուղթը Տ. Ներսէս Ե. Աշտարակեցի կաթողիկոս Ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Տարրական քերականութիւն հայոց աշխարհաբար լեզուի: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Տէր-Մաթալ եւ իւր զոհերը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Տորք-Անգեղ եւ Հայկանուշ-Գեղեցիկ