փակիր գրադարանի այս բաժինը Դ. Թոդորով եւ ընկ.
Դիտել փաստաթուղթը Մուհամմէդ