փակիր գրադարանի այս բաժինը Ե. Ավետիքյան
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք
Դիտել փաստաթուղթը Գարուն: Գրական-գեղարւեստական ալմանախ: Գիրք 1
Դիտել փաստաթուղթը Գարուն: Գրական-գեղարւեստական ալմանախ: Գիրք 2
Դիտել փաստաթուղթը Գարուն: Գրական-գեղարւեստական ալմանախ: Գիրք 3
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց եկեղեցու վարչութիւնը եւ ծուխը` ըստ ռուս պետ. օրէնքի XI հատ. I մասի