փակիր գրադարանի այս բաժինը Էկոնոմիա Մահտեսի Հակոբյանց
Դիտել փաստաթուղթը Մեսրովբ աւագ քահանայ Տէր-Ոսկանեանից բողոք իւր ծխականներին Շամախու թեմի հոգեւոր իշխանութեան եւ Բագւայ քահանայութեան վերայ