Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թէոդիկ
Title: Ամէնուն տարեցոյցը: Թ տարի
Publisher (standardized): տպ. Մ. Հովակիմյանի
Publisher (as it is on book): Հրատարակութիւն եւ տպագրութիւն Մ. Յովակիմեան առեւտրական նոր տպարանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1915
Notes: Ազատ հայուն պզտիկ հանրագիտարանը: 9-րդ տարի: Տիտղթ. վրա զարդ, դարձերեսին` «1915. Ա մաս: Նախամուտ: Ամէնուն տարեցոյցը: Թ տարի»:
Գրքի այս օրինակում բացակա են էջ՝ 246, 247:
Շարվ. 13,5x9,5 սմ։
նկ., դիմանկ., Դ, 399, 1 չհ. էջ։
File size: 80,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia