Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Բերայի գիշերները
Publisher (standardized): տպ. Վաղինակ Ս. Բյուրատի
Publisher (as it is on book): Տպ. Վաղինակ Ս. Բիւրատ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1914
Notes: Անկուտի անցնելու արուեստը: (Հրատ. «Արագած» մատենաշարի):
Շարվ. 13,5x8 սմ։
Տպակից է` Կարմիր ճամբուն վրայ; Եղեռնին զոհը; Ապտ-Իւլ-Համիտի վերջին խաղը; Տիպար մարդիկ; Վերջալոյսի հծծիւններ; Օսմանեան կայսրութեան անկման պատմութիւնը; Սեւ հարսանիք; Աւարայրի Արծիւը կամ Վարդանանք; Առողջութեան գաղտնիքը; Ապագային գաղտնիքը; Մեր ապագայ դաստիարակութիւնը եւ Էտմօն Տէմօլէնի «Նոր դաստիարակութիւնը» գրքերին:
15 էջ։
File size: 1,28 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia