close this section of the library Մարկարտ, Յ.
View the document Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով
View the document Հայ բդեաշխք
View the document Պատմութիւն հայերէն նշանագրերու եւ վարուց Ս. Մաշթոցի
View the document Վրական Բագրատունեաց ծագումը