Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ֆրանգեան, Ե.
Title: Արհամարւածները
Publisher (standardized): տպ. Հայոց առաջնորդական
Publisher (as it is on book): Ատրպատականի Հայոց թեմական տպարան
Place (standardized): Թավրիզ
Place (as it is on book): Թաւրիզ
Year of Publication: 1905
Notes: I: (Արտատպած «Մշակ» լրագրից):
Տպագրության վայրը, տպարանը և թվականը վերցված են շապիկից:
Շարվ. 10X7,5 սմ։
16 էջ։
File size: 7.12 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia