Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Каталогъ Тифлисской городской публичной библiотеки имени А. С. Пушкина
Publisher (standardized): Типографiя Штаба Кавказскаго военнаго округа
Publisher (as it is on book): Типографiя Штаба Кавказскаго военнаго округа
Place (standardized): Тифлисъ
Place (as it is on book): Тифлисъ
Year of Publication: 1910-1912
Notes: Тифлисское городское самоуправленiе. Բնագիրը՝ ռուսերեն, հայերեն, վրացերեն և էսպերանտո լեզուներով: Նկարագրված օրինակում բացակա են XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII էջերը:
Ռ. Իշխանյանն իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 332-րդ էջում նշում է. «Թիֆլիսի հանրային գրադարանը հրատարակել է մի քանի գրացուցակներ: 1910-1912 թթ. հրատարակված գրացուցակն ամենախոշորն է բոլոր եղածների մեջ»: Գրացուցակի առաջին և երկրորդ բաժիններից հետո առանձին համարակալումներով առկա են նշված բաժինների համապատասախան հերթականությամբ հավելվածներ: Առաջին բաժնի հավելվածը XXXVIII (38) էջ է, իսկ երկրորդը՝ XXXIII (33) էջ:Գրքի բովանդակության մեջ, վերջին՝ էսպերանտո բաժնից հետո նշված են ևս երկու բաժինների անուններ (Изъятыя книги, Замеченныя опечатки), որոնք նկարագրված են անմիջապես բովանդակությունից հետո՝ III էջում:
Շարվ. 19x13 սմ։
III, 576 էջ։
File size: 166 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia