close this section of the library Արարատ հրատարակչական ընկերության
View the document Գրպանի բառարան (անգլիերէնէ-հայերէն)