Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Օրագիր վերստուգիչ մասնաժողովի, նշանակուած Նախիջեւանի եւ Բեսարաբիայի թեմակալ առաջնորդից՝ ստուգելու Պետերբուրգի հայոց եկեղեցիների գոյքերի կառավարութեան խորհրդի 1904 տարուայ հաշիւը եւ նոյն եկեղեցիների գումարները եւ այլ ինչքը
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): "Пушкинская скоропечатня"
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): С.-Петербургь
Year of Publication: 1905
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի 1-ին և վերջին էջերից: Տպագրության թվականը, վայրը եւ տպարանը վերցված է բնագրի վերջից՝ «Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 11 августа 1905г. Пушкинская скоропечатня».
Բնագիրը՝ հայերն և ռուսերեն: Շարվ. 11X9 սմ։
7 էջ։
File size: 4.48 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia