Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բուրհերշտէյն, Լէօ
Title: Առողջապահիկ կանոններ բոլոր ուսումնարանների աշակերտների եւ աշակերտուհիների համար
Publisher (standardized): տպ. Ք. Բարխուդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ք. Բարխուդարեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1906
Notes: Ռուսերէնից թարգմանեց Էմմ. քահ. Նազարեանց: Պրոֆ. բժիշկ Լէօ Բուրհերշտէյն Վիեննայի ռէալ ուսումնարանի ուսուցիչ:
Նկարագրված օրինակրը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից:
Շարվ. 14X9 սմ։
20 էջ։
File size: 5.05 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia