Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Կաուցկի, Կարլ
Title: Ազգութիւնների հարցը Ռուսաստանում
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1906
Notes: Թարգմ. գերմ. Գ. Խաժակ թարգմանչի ծանօթ.: (Գրադարան «Յառաջ»-ի N 13):
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրութիւնը կատարված է շապիկից: Տպարանը, տպագրության վայրը վերցված է բնագրի վերջից:
Շարվ. 16X15,5 սմ։
16 էջ։
File size: 5.82 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia