Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գաբամաճեան, Սիմոն
Title: Պատկերազարդ հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց արձակ եւ ոտանաւոր աշխարհիկ լեզուաւ
Publisher (standardized): տպ. Վ. Տէր-Մինասյան
Publisher (as it is on book): Տպարան, կազմատուն եւ գրատուն Վ. Տէր-Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Բարձրագոյն դասընթացք: Մասն Բ.: Դ տպագրութիւն (բարեփոխուած): Գրատուն «Գարուն»: (Հրատարակութիւն Յ. Գ. Փալագաշեան): Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից:
Շարվ. 14x9 սմ։
318 էջ։
File size: 12,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com