Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Շիշմանեան Ղեւոնդ
Title: «Իմ աքսորի կեանքը»
Publisher (standardized): տպ. Եղիշե Թորոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Ե. Թորոսեանի
Place (standardized): Կահիրէ
Place (as it is on book): Գահիրէ
Year of Publication: 1906
Notes: Երկասիրութիւն հոգելոյս Տ. Ղեւոնդ Եպս. ի Շիշմանեան Կարնոյ, Խարբերդի, եւ ուրիշ գաւառաց Առաջնորդին: 1906 Եղիշէ Թորոսեան։ Համառօտուած պատասխանագիր հանգուցեալ Տ. Ղեւոնդ Եպս. Շիշմանեանի երկասիրութեան շուրջ թեւածող դասալիքներուն: Կաղանդի նուէր 1 յունուար 1906: Տիտղթ. վրա զարդ.:
Շարվ. 14x9սմ։
64 էջ։
File size: 11.5 MB
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library