Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պիչըր Սդոյ Հարրիըդ
Title: Աղբար Թովմասի տնակը: Հտ.1
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Մխիթարեան Տպարանի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1906
Notes: Վիպասանութիւն Հարրիըդ Պիչըր Սդոյ տիկնոջն Ամերիկացւոյ: Հատոր առաջին: Երկրորդ տպագրութիւն:
Մխիթարյան ցուցակներում տպագրության թվականը նշված է 1907, էջերի քանակը` 672 առանց հատորի, թարգմանիչը` Հ. Գրիգորիս Մերճանճյան:
Շարվ. 12X6,5 սմ։
ԺԹ, 452 էջ։
File size: 96.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia