Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թամամշեանց, Մ.
Title: Զրադաշտ
Publisher (standardized): տպ. Պուշկինյան
Publisher (as it is on book): «Պուշկինյան արագատիպ» տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1903
Notes: Կազմեց Մ. Թամամշեանց: (Երեւելի մարդկանց կենսագրութիւններ: Հրատ. Յովհաննէս Արամեանցի N 7): Շապիկը՝ նկարազարդ, դարձերեսին՝ «Լոյս» օրացույցների տպագրության հայտարարությունը: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Բնագրի վերջում՝ Կ. Մելիք-Շահնազարյանցի տպագրվելիք գրքերի ցանկը: Շապիկի վերջերեսին՝ Բժ. Ա. Բոդուղյանի աշխատությունների և Հ. Արամյանցի հրատարակած գրքերի ցանկերը:
Շարվ. 15X9 սմ։
39, 1 չհ. էջ, նկ.:
File size: 10.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia