փակիր գրադարանի այս բաժինը Քիզիրեան, Խորէն
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն կամ ուսումն Քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս չափահաս աշակերտաց, ընծայացուաց եւ եկեղեցասիրաց