փակիր գրադարանի այս բաժինը Օրպէլեան, Ստեփաննոս
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ ի Ս. կաթուղիկէն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Սիսական