փակիր գրադարանի այս բաժինը Արծրունի, Երեմիա
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր երկաթէ ճանապարհի վերայ դէպ ի Հնդկաստան