փակիր գրադարանի այս բաժինը Արիստակէս Լաստիվերտցի
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պատմութիւն