փակիր գրադարանի այս բաժինը Աւագեան, Գասպար
Դիտել փաստաթուղթը Սաստ մոլութեանց