փակիր գրադարանի այս բաժինը Աւգերեան, Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Դեղ կենաց իբր հոգեւոր բժշկարան
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր սիրոյ առ ամենասուրբ կոյսն Մարիամ Աստուածածին