փակիր գրադարանի այս բաժինը Արտամետեան, Մանուէլ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղթականութիւն ի Վասպուրականէ Սենեքէրիմայ արքային Արծրունւոյ