փակիր գրադարանի այս բաժինը Բալակիրեւ
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճաբանութիւնք Բալակիրեւի պալատական զուարճախօսին կայսեր ռուսաց Մեծին Պետրոսի