փակիր գրադարանի այս բաժինը Բերբերեան, Յովհան
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայկական լեզուի