փակիր գրադարանի այս բաժինը Բիւզանդացի, Նորայր
Դիտել փաստաթուղթը Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բառաքննութիւն