փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաբրիէլեան, Մելիքսէթ
Դիտել փաստաթուղթը Արուեստ ատենախօսութեան ի պէտս Ազգային վարժարանաց