փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաբամաճեան, Սիմոն
Դիտել փաստաթուղթը Թէոդորոս Սալհունի կամ քրիստոնեայ նահատակը
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Յուշատետր
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն հայերէն գրաբար լեզուի