փակիր գրադարանի այս բաժինը Գալլուլայ Լեոնարդ
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 2