փակիր գրադարանի այս բաժինը Գայետանոյ Պերգամացի
Դիտել փաստաթուղթը Իմացք ի չարչարանս Քրիստոսի