փակիր գրադարանի այս բաժինը Գալըպճեան Պ.Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական ընդարձակ բառարան թուրքերէնէ ի հայերէն