փակիր գրադարանի այս բաժինը Գարագաշ, Կարապետ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ խօսեցեալ ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան վարժարանին Սրբոյն Յակոբայ ի Բանկալթի