փակիր գրադարանի այս բաժինը Գուլամիրյանց Աբգար
Դիտել փաստաթուղթը Բրիչ
Դիտել փաստաթուղթը Սենեքերիմ թագաւոր հայոց Վասպուրականի