փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Լուսաւորիչ
Դիտել փաստաթուղթը Յաճախապատում ճառք լուսաւորք (1894)