փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Սարկաւագապետ
Դիտել փաստաթուղթը Ներբողեանք ի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ (1853, 157 էջ)