Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գիսլանցոնի, Անտոնիո
Title: Այտա
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1872
Notes: Ողբերգութիւն ի չորս արարուածս եւ յեօթն պատկերս: Բարբառ Շիզլանցոնիի: Յօրինեալ հրամանաւն նորին բարձրութեան խըտիվին Եգիպտոսի եւ առաջին անգամ ներկայացեայ Գահիրէի թատրոնը, 1871 դեկտեմբեր ամսոյն մէջ: Թարգմանեաց ՛ի գաղղիական լեզուէ Կարապետ Պ. Շէրիտճեան: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1874:
Շարվ.՝ 15x9 սմ։
48 էջ։
File size: 25,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-154
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia