փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգորեան, Ռեթէոս
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն արաբերէն լեզուի