փակիր գրադարանի այս բաժինը Գուրգէն Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք ասացեալ ի Յ. Գուրգէնայ ի կաճառի Վարազդատեան ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ արուեստ տաղաչափութեան հանդերձ գրաբար եւ աշխարհաբար հատընտիր քերթուածոց հաւաքածոյիւ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն յԱթէնս եւ ի Զմիւռին
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր աշխարհիկ գրականութեան արեւմտեան հայոց ի վերջ կոյս ԺԹ դարու