փակիր գրադարանի այս բաժինը Գօլդսմիթ Օլիվըր
Դիտել փաստաթուղթը Վէքֆիլդի երէց
Դիտել փաստաթուղթը Վէքֆիլտի երէցը (1863)