փակիր գրադարանի այս բաժինը Եզնիկ Կողբացի
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց (1879)