փակիր գրադարանի այս բաժինը Երեմեան, Սիմէոն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կենդանաբանութիւն եւ մարդակազմութիւն